Historien

LYNGHOLM’S HISTORIE

 LYNGHOLM ‚ VADESTED, VOLDSTED OG BOSTED.

GÅRDEN I DET SYDLIGE THY HVIS TIDLIGERE EJERE KAN SPORES TILBAGE TIL CA. 1350.

SELVE STEDET OG DETS BETYDNING SOM VIGTIG FÆRDELS-ÅRE GÅR DOG HELT TILBAGE TIL OLDTIDEN. I BEGYNDELSEN AF 1900-TALLET HAR MAN VED UDDYBNING AF HVIDBJERG V. Ø FUNDET ET BROLAGT VADESTED, DER DATERES TILBAGE TIL DENNE TID. MAN GÆTTER PÅ, AT DER HAR VÆRET EN BYGD, DER SENERE ER BLEVET BESKYTTET AF VOLDSTEDET OG DEN BEFÆSTEDE BORG. VOLDSTEDET DATERES TILBAGE TIL VIKINGETIDEN.

GÅRDEN HAR SIDEN 1836 LIGGET, HVOR DEN NU LIGGER I KORT AFSTAND FRA DETTE VOLDSTED, STUEHUSET ER FRA SAMME ÅR, NOGLE AF DØRENE OG BJÆLKERNE ER DOG FRA 1600-TALLET. LADEN LIGGER HVOR DEN LÅ DENGANG MED VEJRHANENS BEVIDNENDE TAL FRA 1614. DENNE ER DOG BLEVET OMBYGGET I 1913.

MANGE FORSKELLIGE FOLK HAR EJET DETTE STED, OG HER SKAL FORTÆLLES OM NOGLE AF DEM. I DAG ER DET 3. GENERATION AF FAMILIEN IFVERSEN, DER BEBOR STEDET.

DETTE SKETE DA FORVALTER ANDREAS THEODOR IFVERSEN DEN 2. DECEMBER 1906 I SIN EGENSKAB AF FORVALTER PÅ STEDET KØBTE GÅRDEN FOR 100.000 KRONER. PÅ DET TIDSPUNKT HAVDE GÅRDEN 200 TDR. LAND AGER OG ENG OG 14 TDR. HARTKORN. ANDREAS TH. IFVERSEN VAR LÆRER SØN FRA SERRITSLEV I VENDSYSSEL OG VAR KOMMET HERTIL I 1900 SOM FORVALTER FOR ENKEFRU SKIBSTED.

SIDEN 1892 HAVDE HUN V.H.A. FORSKELLIGE FORVALTERE DREVET GÅRDEN EFTER SIN MAND ANDERS SKIBSTEDS DØD. DENNE EJEDE GÅRDEN I EN HALV SNESE ÅR OG SOLGTE EN DEL AF GÅRDENS JORDER I KLITTERNE TIL STATSPLANTAGE. SAMME MAND FIK SAMMEN MED EJEREN AF NABOGÅRDEN HVIDBJERG MØLLE SØRGET FOR AT BYGGE EN BRO, SOM DER ET STYKKE IND I ÅRHUNDREDET KRÆVEDES BROPENGE FOR. DET VAR I ØVRIGT FRU SKIBSTED, DER DEN 19. AUGUST 1864 SOLGTE ET STORT KLITOMRÅDE TIL SEKS FISKERFAMILIER FRA AGGER FOR 600 RIGSDALER OG HEREFTER OPSTOD DET LILLE FISKERLEJE LYNGBY.

ANDREAS TH. IFVERSENS STORE KÆRLIGHED FOR PLANTER OG TRÆER LADER SIG TYDELIGT MÆRKE, DA GÅRDEN OMKRING ÅR 1900 SLET IKKE HAVDE ET TRÆ OMKRING SIG. HAN LOD DENGANG PLANTE TRÆER, SÅLEDES AT DER I DAG LIGGER EN GÅRD SKÆRMET AF TRÆER OG ENDDA MED ET LILLE STYKKE SKOV TIL. I DEN TILHØRENDE AFTÆGTSBOLIG FOR A. T. IFVERSEN KAN MAN I DAG SE EN VÆG BEKLÆDT MED BLADE FRA DE SELVSAMME TRÆER.

UDOVER AT PLANTE TRÆER PÅ GÅRDEN KØBTE HAN 100 TDR. LAND TIL, DENGANG RESTERNE AF EN GAMMEL GÅRD, OVERGÅRD, DER STORT SET LÅ HEN I LYNG. DETTE OMRÅDE BEPLANTEDES I ÅRENE 1918-1923 OG SENERE FORSØGTE HAN SIG MED AT PLANTE FRUGTTRÆER SAMME STED. DOG UDEN DET STORE HELD.

HAN SKREV DAGBOG I ALLE ÅRENE FRA 1900 OG TIL 1958, OG DISSE FINDES ENDNU SOM ET UVURDERLIGT MINDE OM DENGANG.

A. T. IFVERSEN VAR GIFT 2 GANGE MED TO SØSTRE, DER BEGGE D??DE AF TUBERKULOSE. DISSE KOM FRA GÅRDEN RAASTRUP I DET NORDLIGE THY. MED DEN FØRSTE KONE, KAREN FIK HAN BØRNENE ELSE OG BERTEL PETER, SAMT CARL FREDERIK. MED NÆSTE KONE, GERTRUD FIK HAN BØRNENE MOGENS, THØGER OG TROELS. SIDSTNÆVNTE ER TVILLINGER OG TROELS DEN SIDSTE NULEVENDE. DET VAR DA OGSÅ DENNE, DER I 1954 OVERTOG GÅRDEN SAM-MEN MED TVILLINGEBRODEREN THØGER. BÅDE THØGER OG MOGENS VALGTE DOG SENERE AT EMIGRERE TIL ARGENTINA.

A. T. IFVERSEN DØDE I 1958 OG I DEN SIDSTE AF DAGBØGERNE KAN DER BL.A LÆSES OM DEN SIDSTE GÅTUR TIL ÅEN. I DENNES TID BLEV DER DREVET LANDBRUG MED BÅDE HESTE-, KVÆG-, OG SVINEOPDRÆT OG DER VAR MANGE MENNESKER ANSAT BÅDE UDE OG INDE.

MED DEN STIGENDE MEKANISERING OG EFTERHÅNDEN DÅRLIGERE TIDER FOR LANDBRUGET FORLOD MAN DYREOPDRÆTTET OG HAVDE LANGT FÆRRE FOLK ANSAT OP IGENNEM TRESSERNE OG HALVFJERDSERNE.

FRA 1968 OG INDTIL 1992 EJEDE TROELS IFVERSEN OG ELSEBETH STEDET OG DE FIK I ÅRENE 1951-1963 BØRNENE GERTRUD, ANDREAS OG TROELS (TROLLE). ALLE SLÆGTSNAVNE, SÅ DET KAN VÆRE SVÆRT AT HOLDE TUNGEN LIGE I MUNDEN. SENERE KOMMER SØSTEREN ELSES SØN, HENRIK TIL OG BLIVER SOM 7-ÅRIG OPTAGET SOM SØN I FAMILIEN. TROELS OG ELSEBETHS STORE FÆLLES INTERESSE FOR STEDET OG FOR GAMLE TING SES TYDELIGT DESUDEN BÆRER STEDET TYDELIGT PRÆG AF TROELS’S STORE INTERESSE JAGT. ALLE 4 BØRN BLIVER BOENDE I OMRÅDET, OG DET BLIVER I 1992 YNGSTEMAND, TROELS (TROLLE), DER I SIN EGENSKAB AF REVISOR OVERTAGER STEDET. DOG KØBER HAN IKKE DET TILKØBTE STYKKE SKOV, OVERGÅRD MED, MEN FORÆLDRENE BEHOLDER DETTE PÅ DERES AFTÆGTSSTED, HVIDBJERGGAARD. TROELS GIFTER SIG I 1994 MED HANNE OG DE FÅR I 1996 OG 1999 BØRNENE CHRISTIAN OG ANNE SOPHIE. DE FORTSÆTTER VED SIDEN AF DERES ARBEJDE MED PLANTEAVL PÅ STEDET OG HERUDOVER IGEN DYREOPDRÆT I FORM AF FEDESVIN. PÅ GÅRDEN ER DER I DAG, SOM DA DE OVERTOG STEDET ANSAT EN MAND PÅ FULDTID, DER UDOVER AT PASSE DE SMÅ 100 HEKTAR JORD OGSÅ OPDRÆTTER FEDESVIN. GÅRDEN ER LØBENDE BLEVET RESTAURERET.

VED 2 LEJLIGHEDER HAR GÅRDEN LIDT EN NOGET KRANK SKÆBNE, EFTERSOM THISTED BORGERE NEDBRÆNDTE STEDET UNDER GREVENS FEJDE. DETTE SKETE MENS ROSENKRANTZERNE BESAD GÅRDEN. I 1534 VAR DER ET OPGØR OMKRING, HVORVIDT HOVSØR ELLER THISTED SKULLE VÆRE OMRÅDETS KØBSTAD. PÅ OPFORDRING AF SKIPPER CLEMENT, DER IKKE BILLIGEDE THISTED BYS BESKYTTER BISKOP STYGGE KRUMPEN, GREB THYBOERNE TIL VÅBEN OG BRÆNDTE GÅRDEN.

UNDER SVENSKEKRIGEN BOEDE EN SÆRDELES DRIFTIG MAND MOGENS KAAS HER, OG DENNE FÅR DA OGSÅ STOR BETYDNING FOR GÅRDEN OG FOR OMRÅDET. KAAS’ERNE ER DA OGSÅ DEN SLÆGT, DER I LIGHED MED FAMILIEN IFVERSEN HAR BOET LÆNGST PÅ GÅRDEN, NEMLIG I 100 ?•R FRA 1607-1707. I LANG TID KOM MOGENS KAAS TIL AT PRÆGE GÅRDEN. I 1614 BYGGEDE HAN LADEN AF BINDINGSVÆRK, HVORTIL BENYTTEDES NORSK TØMMER SEJLET HERTIL PÅ SANDSKUDER FRA DET SYDLIGE NORGE. I DENNE PERIODE PLYNDREDES GÅRDEN AF SVENSKERNE, OG SABELHUG FINDES I DAG I DEN GAMLE LADE, HVOR DISSE HAR SKÅRET SÆKKE MED FODER OP TIL HESTENE. ‚ KISTER, SKRIN OG SKABE SØNDERSLOGES OG BREVE BLEV STRØET PÅ STENGULVET, DERIBLANDT SKØDET

I HVIDBJERG V.  KIRKE HAR DER VÆRET ET EPITAFIUM OVER MOGENS KAAS OG FRUE, DETTE ER DOG FORSVUNDET. DOG MINDES DE ENDNU I FORM AF PRÆDIKESTOLEN, SOM PARRET FORÆREDE SOGNET, OG DERES NAVNE ER INDGRAVEREDE PÅ ALTERTAVLEN.

I NOGLE ÅR HEREFTER EJEDE HOLLANDSKFØDTE ELIAS VAN DER WEYDE STEDET, MEN DENNE DROG I 1752 TIL GOTTORP SOM KOMMANDANT.

STEDET BLEV SOLGT TIL OBEL-FAMILIEN FRA THISTED (FOR 6125 RIGSDALER) OG VIDERESOLGT FOR DET DOBBELTE (13760)!. DOG SKAL I DEN FORBINDELSE NÆVNES AT GÅRDENS JORDTILLIGGENDE I DISSE ÅR VAR BLEVET KRAFTIG FORØGET.

I MIDTEN/SLUTNINGEN AF 1800-TALLET KOMMER GÅRDEN I HANDEL, HVILKET IKKE NØDVENDIGVIS VAR GAVNLIGT FOR DRIFTEN.

Skriv et svar

Lyngholm ‚ vadested, voldsted & bosted